Boğaziçi Üniversitesi

English

Öğrenme Bilimleri

Doktora Programı

Seçmeli Dersler


Disiplinler arası programda, her öğrencinin belirtilen alt alanlardan en az bir ders alması gerekmektedir. Öğrencilerin kendi alt alanlarında derinleşmesine fırsat verecek seçmelileri almaları istenmektedir. Ders adı ve tanımları yapılarak burada sunulan seçmeli dersler dışında, LS 680-699 “Öğrenme Bilimlerinde Özel Konular ” alan seçmelileri, içerikleri öğrencinin derinleştiği alana göre belirlenebilecek dersler olup, hem güz hem de bahar döneminde açılabilecektir. Ayrıca, öğrencinin alan bilgisinin gelişimine katkısı olabilecek, danışmanca onaylanan ve üniversitenin diğer programlarında açılan dersler de seçmeli ders olabilecektir.

 • Yöntem Bilim Dersleri
 • LS 611 Öğrenme Bilimlerinde Tasarım Temelli Araştırmalar
 • LS 615 Nitel Araştırma Yöntemleri
 • LS 619 Uygulamalı İleri İstatistik
 • LS 623 Teknoloji Bileşenlerinin Pedagojik Yapılarla Bütünleştirilmesinin Değerlendirilmesi
 • LS 627 Öğrenme Bilimlerinde İleri Düzey Değerlendirme
 • LS 631 Öğrenme Çözümlemeleri
 • LS 635 Çocuk Araştırmaları Yöntemleri
 • LS 639 Eğitimde Ağlar
 • Öğrenme ve Biliş Dersleri
 • LS 641 Eğitim Teknolojisi ve Bilişsel Bilim
 • LS 645 Öğrenmede Özdüzenleme
 • LS 649 Bilgisayar Destekli İşbirlikli Öğrenme
 • LS 653 Teknoloji ile Öğrenmenin Kuramsal Temelleri
 • LS 657 Okuma Kazanımı ve Süreçleri
 • LS 661 Okuma Güçlükleri ve Disleksi
 • LS 665 Onamsız Öğrenme
 • LS 669 Argümantasyon ve Öğrenme Bilimleri
 • Tasarım Dersleri
 • LS 612 Etkileşimli Öğrenme Ortamları Tasarımı
 • LS 616 Öğrenme Sistemleri Tasarım ve Uygulama
 • LS 624 Eğitsel Oyun Tasarımı
 • LS 625 Fen Eğitimi Ortamları Tasarımı
 • LS 628 Erken Çocukluk Eğitiminde Öğrenme Ortamları Tasarımı
 • LS 632 Öğrenme Bilimlerinde Öğretmen Mesleki Gelişim Araştırmaları
 • Sosyo-Kültürel Bağlam Dersleri
 • LS 652 Eğitim Uygulamalarında Eşitlik ve Çeşitlilik
 • LS 656 Öğretim Politikaları
 • LS 658 Eğitim Politikaları
 • LS 662 Öğretim Programlarının Kuramsal Temelleri ve Uygulamalar
 • LS 668 Fen, Okur-Yazarlık ve Teknoloji