Boğaziçi Üniversitesi

English

Öğrenme Bilimleri

Doktora Programı

Bilimsel Hazırlık Programı


Adaylar, tamamladıkları lisans veya yüksek lisans çalışmaları kapsamında aşağıda belirtilen kategorilerden en az bir ders almamışlarsa doktora programına kabul edilmeden önce her bir kategoriden en az bir ders almak zorundadırlar.

Kategori 1: Eğitim Psikolojisi/Öğrenme/Bilişsel Psikoloji (örn., ED 211, PRED 503, PSY 222, PSY 228)
Kategori 2: Program Geliştirme ve Öğretim (örn., ED 282, PRED 211, CET 282, SCED 544)
Kategori 3: Öğretim Materyalleri Geliştirme (örn., CET 360, CET 542)
Kategori 4: Eğitim ve Davranış Bilimlerinde Ölçme ve Değerlendirme (örn., ED 373, PRED 470, SCED 370, PSY 362)
Kategori 5: Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma (örn., PRED 460, PRED 501, CET 401, CET 561)