Boğaziçi Üniversitesi

English

Öğrenme Bilimleri

Doktora Programı

Programın Kapsamı


Önerilen Öğrenme Bilimleri doktora programı, öğrenme ve onu çevreleyen bağlamları bir bilim alanı olarak ele alır ve kuramsal ve uygulama yöntemlerini inceler. Derslerin içeriği alanın disiplinler arası yapısını yansıtır ve çeşitli araştırma konularını kapsar. Hem program adı hem de programdaki derslerin tanımı herhangi bir bilim alanı ile sınırlı kalmayıp program çerçevesinde ele alınacak/işlenecek tez konuları bilimsel ve teknolojik nesnellik ve çeşitliliği yansıtır.

Öğrenme Bilimleri doktora programı örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitim ve beceri eğitiminde yararlanılacak öğrenme ortamlarının bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki etkileşimin tasarlanıp yürütülmesini de kapsar. Bu nedenle program hem ilgili alandaki araştırmaları geliştirecek hem de farklı alanlardaki (okul, bilim merkezi, müdahale programları gibi) akademik insan kaynağının ve uygulamacıların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Alanda gerekli insan kaynağı alt yapısının en temel öğelerinden biri, çok disiplinli bakış açısıyla oluşturulmuş öğrenme ortamları konusunda yetişmiş akademisyenlerdir. Belli alanlarda formasyon geliştirmiş ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış, öğrenmeyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili konularda belli düzeyde akademik çalışma yapmış bireyler, öğrenme bilimleri alanındaki doktora programında öğrenme ortamlarının niteliğini artırmaya dönük kalıcı etki oluşturacak çalışmalar yapabileceklerdir.

Önerilen programın temelde iç içe olduğu bazı bilim dalları şunlardır: Okul öncesi ve yüksek öğretimi de kapsayan Alan Eğitimi Programları, Öğrenme Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Psikolojisi, Bilişsel Bilim, İletişim Bilimleri, Ergonomi, Sinirbilim, Eğitim Teknolojisi, Psikoloji, Antropoloji, Dilbilim ve Yetişkin Eğitimi.