Boğaziçi Üniversitesi

English

Öğrenme Bilimleri

Doktora Programı

Program


1. Dönem
Kod Ders Kredi AKTS
LS 601 Öğrenme Bilimlerinin Temelleri 3 10
LS 650 Öğrenme Bilimlerinde İleri Nicel Araştırma Yöntemleri 4 10
LS Alan Seçmeli: Sosyo-Kültürel Bağlam 3 10
LS Alan Seçmeli: Öğrenme ve Biliş 3 10
  Toplam 13 40

2. Dönem
Kod Ders Kredi AKTS
LS Alan Seçmeli: Tasarım 3 10
LS Alan Seçmeli: Yöntem Bilim 3 10
LS 700 Öğrenme Bilimleri Semineri 0 2
LS 670 Öğrenme Bilimlerinde Yönlendirilmiş Okumalar 1 6
LS Alan Seçmeli 3 10
--- Seçmeli 3 7
  Toplam 13 45Kredi AKTS
LS 790 Doktora Tezi 0 120
Yeterlik Sınavı 0 30
  Tez Önerisi Savunması 0 30
  Toplam 0 180


Toplam : 26 Kredi
AKTS : 265

Eski Program (2020-2021 Öncesi)


1. Dönem
Kod Ders Kredi AKTS
LS 601 Öğrenme Bilimlerinin Temelleri 3 10
LS Alan seçmeli:Yöntem Bilim 3 10
LS Alan seçmeli: Öğrenme ve Biliş 3 10
LS Toplam 9 30

2. Dönem
Kod Ders Kredi AKTS
LS 650 Öğrenme Bilimlerinde İleri Nicel Araştırma Yöntemleri 4 10
LS Alan seçmeli: Tasarım 3 10
LS Alan seçmeli: Sosyo-kültürel bağlam 3 10
LS 679 Öğrenme Bilimleri semineri 0 2
LS Toplam 10 32

3. Dönem
Kod Ders Kredi AKTS
LS Alan seçmeli 3 10
LS 670 Öğrenme Bilimlerinde Yönlendirilmis Okumalar 1 6
-- Seçmeli 3 7
-- Seçmeli 3 7
LS Toplam 10 30

4. Dönem
Kod Ders Kredi AKTS
LS Alan seçmeli 3 10
LS 670 Öğrenme Bilimlerinde Yönlendirilmis Okumalar 1 6
-- Seçmeli 3 7
-- Seçmeli 3 7
LS Toplam 10 30

Kredi AKTS
Yeterlik sınavı 0 30
LS 670 Tez önerisi savunması 0 30
LS 790 Doktora tezi 0 120


Toplam : 29 Kredi
AKTS : 272