Boğaziçi Üniversitesi

English

Öğrenme Bilimleri

Doktora Programı

Ders Yükü


Program minimum 29 kredilik ders, bir seminer ile doktora tezinden oluşur (Toplam AKTS:272). Öğrenciler, zorunlu iki ana ders (LS 601 ve LS 650), yönlendirilmiş okumalar ve seminer dersleri dışında programın yukarıda belirtilen dört ana bağlamı altındaki (Öğrenme ve Biliş, Yöntembilim, Tasarım, Sosyo-Kültürel Konular) dersleri alan seçmelisi dersi olarak alırlar. Ayrıca öğrenciler yönelimlerine ve seçecekleri tez konusuna göre diğer lisansüstü programlarda verilen dersler ya da program içindeki diğer seçmeli dersleri alan/tamamlayıcı seçmeli ders olarak alabilirler.